LE-LAS

LE-LAS Group

Le LAS kompanija je specijalizovana za glavna svjetska područja djelovanja sigurne komunikacije. Referenca svjetskih renomiranih kompanija koje se oslanjaju na nas su konkretan primjer povjerenja.


Od svog osnivanja 1909. godine, Le Las kompanija je sebi postavila za cilj rješavanja problema komunikacije u najtežim okruženjima.

Od opremanja mornaričke flote, do komunikacije u rudnicima na početku, Le Las je proširio svoje iskustvo i dinamiku u najrazličitijim sredinama, na moru, željezničkom prijevozu, lukama i zračnim lukama, hemijskim postrojenjima, naftom ili jednostavnim gradskim, energetskim sektorima, laboratorijima i bolnicama, civilnim i vojnim upravama itd...

Prema certifikovanim standardima kvalitete ISO 9001, potpuno kompjutorizirane usluge dizajna i izrade prilagođavaju najnovije tehničke inpute (kao što je već GSM ili Voice over IP) u punom rasponu.

Razvoj elektroničkih i mehaničkih modula omogućuje nam da nudimo širok raspon lako prilagodljivih proizvoda sa ogromnim smanjenjem troškova.

Naše prednosti

  • Preko 100 godina iskustva, dinamizma i ekspanzije!
  • Kontinuirana inovacija i svladavanje najdjelotvornijih tehnologija za sigurnu komunikaciju.
  • Jedinstvena referenca zbog sinergije 5 vodećih tvrtki u svom području.

Posjetite LE-LAS Grupaciju