HENSEL

Hensel logo

Hensel

Gustav Hensel GmbH & Co je vodeća kompanija specijalizovana za proizvodnju inovativnih električnih instalacija i distribucijskih sistema. Gdje god prašnjavi i vlažni uvjeti uslovi okoline postavljaju visoke zahtjeve na električnu instalaciju, potrebni su proizvodi najvišeg kvaliteta koji odgovaraju standardima za pouzdanu i sigurnu raspodjelu električne energije u sektoru niskog napona.

Svi proizvodni pogoni tvrtke Hensel certificirani su i zadovoljavaju zahtjevima DIN EN ISO 9001-2015.

 

Grupacije proizvoda:

HENSEL ENYCASE PALETA PROIZVODA

ENYCASE – Kablovkse razvodne kutije (od 0.75-240mm2, IP 54-67)

Razvodne kutije sa ili bez klema

Crne razvodne kutije sa ili bez klema

Razvodne kutije za aluminijumske i bakarne provodnike

Razvodne kutije sa glavnim razvodnim terminalima

Razvodne kutije sa rednim terminalima

Razvodne kutije otporne na vremenske prilike

Razvodne kutije otporne na vremenske prilike 

Vodootporne razvodne kutije za nezaštićene instalacije na otvorenom prostoru

Kablovske razvodne kutije za kola sigurnosnog osvetljenja

Očuvanje funkcije (plastika)

Očuvanje funkcije (čelični lim)

Razvodne kutije sa elastičnim zaptivnim membranama

Terminali

Noseće šine

Komplet za montažu

Komplet za montažu

Montažne kablovske uvodnice IP66/IP67 (960 °C)

Utične zaštitne uvodnice IP55

Stepenaste zaštitne uvodnice IP55

Montažne prirubnice i stezni prsten

Spoljašnje konzole od oplemenjenog čelika i poklopac za zaštitu od prašine

Plombiranje i natpisna pločica

Terminali

HENSEL ENYBOARD PALETA PROIZVODA

ENYBOARD – KV male razvodne table (do 63A, 3-54 modula, IP 54-65)

KV-Kućište automatskog prekidača (3-54 modula)

KV-Kućište automatskog prekidača (sa metričkim izrezima)

KV-Kućišta za automatske prekidače (sa prostorom za uređaje sa nezavisnim upravljanjem)

KV-Prazna kućišta

KV-Dodatna oprema

HENSEL ENYFLEX PALETA PROIZVODA

ENYFLEX – Prazna kućišta u skladu sa IEC 62208 

Prazno kućište prema IEC 62208

Dodatna oprema

HENSEL ENYSTAR PALETA PROIZVODA

ENYSTAR – Modularni razvodni ormari sa vratima (do 250A, IP66)​

Prazno kućište

Kućišta za automatske osigurače do 63 A

Kućišta za automatske osigurače za ugradnju rednih ugradnih uređaja do 63A

Kućišta za automatske osigurače za ugradnju rednih ugradnih uređaja do 63A

Kućišta za automatske osigurače za ugradnju rednih ugradnih uređaja do 63A

Kućište električnog brojila

Kućište sabirnice

Kućište sigurnosnog niskonaponskog rastavnog prekidača

Priključna kutija

Međuokvir

Noseće šine

Montažne ploče

Zavrtanj za pričvršćivanje

Poklopci

Pregrada

PE i N-terminali

Glavnim razvodnim terminalima

Pokrivne trake

Sabirnica

Traka za ožičenje

Priključni terminal trake za ožičenje

Terminal za direktno priključivanje na sabirnicu

Separator stranica

Ploča za zatvaranje

Montažne prirubnice i stezni prsten

Stabilizator kućišta

Konektor kućišta

Prirubnica za ventilaciju i nadstrešnca

Dodaci za bravu za vrata

Materijal za pričvršćivanje

Pribor za prekidač za prekid opterećenja

HENSEL ENYMOD PALETA PROIZVODA

ENYMOD – Energetski Mi razvodni ormari (do 630A, IP 54-65)

Prazno kućište

Prazna kućišta sa poklopcem sa šarkama

Kućište automatskog osigurača

Kućište električnog brojila

Kućišta za strujne transformatore za unutrašnje merenje

Kućište niskonaponskog osigurača

Kućište sigurnosnog niskonaponskog rastavnog prekidača

Kućište niskonaponskog osigurača sa sabirnicom

Kućište sigurnosnog niskonaponskog rastavnog prekidača sa sabirnicom

Kućište sabirnice pripremljeno za sigurnosni osigurač glavnog voda

Kućište sabirnice

Kućište rastavnog prekidača

Kućišta sa preklopnim prekidačima

Kućište energetskog prekidača

Priključna kutija

Međuokvir

Noseća šina

Odstojnik

Montažna ploča

Montažna ploča

Zavrtanj za pričvršćivanje

Poklopac

Pokrivne trake

Sabirnice i dodatna oprema

Terminal za direktno priključivanje na sabirnicu

Traka za ožičenje

Terminal za direktno priključivanje uređaja

Terminal za napajanje

Spojni terminali

Priključni terminal

Priključni terminal

Glavnim razvodni terminali

Donji deo niskonaponskog osigurača

Osnove osigurača montirane na sabirnicu

Slijepi pokrivači

Zidni zaptivač

Separator stranica i pregrada

Konektor sabirnice

Montažne prirubnice i stezni prsten

Montažne prirubnice i stezni prsten

Stabilizator kućišta

Ventilaciona prirubnica i nadstrešnice

Zatvarač poklopca, plombirne kapice i komplet za preradu

Šarka za poklopce

Poklopac sa šarkama sa zaštitom od dodira

Rasklopni prozor električnog brojila

Poklopac za zaštitu od prašine

Džep za električnu šemu veze

Materijal za pričvršćivanje

Rastavni prekidač – Dodatna oprema

Energetski prekidač – Dodatna oprema

Energetski prekidač – Dodatna oprema

Montažne kablovske uvodnice (960 °C)

Utične zaštitne uvodnice IP55

Stepenaste zaštitne uvodnice IP55

ENYFIT paleta proizvoda

ENYFIT – Sistemi uvodnika

Utične zaštitne uvodnice IP55

Stepenaste zaštitne uvodnice IP55

Montažne kablovske uvodnice IP66 (750 °C)

Montažne kablovske uvodnice IP66/IP67 (960 °C)

Crne montažne kablovske uvodnice IP66/IP67 (960 °C)

Kombinovane ventilacione uvodnice

Crne kablovske uvodnice IP66/IP67 (960 ° C)

Stepenaste armature i prirubnica kablovskog uvodnika do Ø 72 mm

Montažne kablovske uvodnice za Pg IP65 (750 °C)

Kontaktirajte nas i potrudićemo se da na Vaš upit odgovorimo sa najpovoljnijim cijenama, rokovima i uslovima plaćanja. Iskoristite znanja i iskustva naših stručnjaka i stručnjaka traženog brenda koja su garancija naše uspješnosti i Vašeg zadovoljstva. Kvalitet i pouzdanost na prvom mjestu!

Pridružite se i Vi našim zadovoljnim klijentima.

Preko 800.000.000 korisnika u preko 150 zemalja u svijetu koriste proizvode naših dobavljača..

Bilten

Gdje se nalazimo?

   Adresa: Ulica Frane Supila 31E

   78000 Banja Luka 

   Republika Srpska

   Bosna i Hercegovina

Kontaktirajte nas:

 +387 (0) 51/312-098

 +387 (0) 65/642-498 0-24h

 +387 (0) 51/315-495

Posjetite nas!