Siemens

Siemens Group

Kompanija Siemens se u Bosni i Hercegovini pojavljuje kao jedna od vodećih kompanija i partnera u modernizaciji privrede i infrastrukture na području energetike, industrije, tehničke opreme objekata, saobraćaja i medicine


Siemensovo poslovanje započinje davne 1847. godine u Berlinu kada inženjeri i poslovni partneri Werner Siemens i Johann Georg Halske osnivaju kompaniju Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske.

Kompanija je nastala zahvaljujući inovativnom duhu Wernera Siemensa koji je tadašnji Wheatstonov telegraf usavršio i patentirao vlastiti uređaj. Prvi veliki ugovor Siemens je potpisao već iduće 1848. godine kada je uspješno izvedena instalacija telegrafske linije između Berlina i Frankfurta.

Time su udareni temelji razvoja savremenih telekomunikacija u Evropi. S daljnjim razvojem kompanije, poslovanje se proširilo i na segmente: osvjetljenje, željeznica i popratna infrastruktura, električni automobili, uređaji za kućanstvo, prijenos i distribucija električne energije, procesuiranje informacija, medicinski uređaji, sistemi za automatizaciju, mobilne telekomunikacije, sistemi upravljanja prometom te obnovljivi izvori energije.

Siemens u Bosni i Hercegovini

Siemens u Bosni i Hercegovini posluje još od 1886. godine kada su predstavnici kompanije Siemens u okviru Austro-ugarske monarhije započeli sa prvim projektima u ovoj regiji, što je dovelo do pokretanjem prvog električnog tramvaja u Sarajevu, tada i prvim na cijelom području jugoistočne Evrope.

1936. godine je kompanija Siemens u saradnji sa lokalnom firmom "Elektrocentar" Sarajevo počela sa zajedničkom proizvodnjom el. razvodnih uređaja i komponenti. Novija istorija firme u BiH počinje 1990. godine, kada Siemens Erlangen, osniva mješovitu firmu pod imenom "SIEMENS MEDICINSKA TEHNIKA" Sarajevo. Potom, tačnije 1996. godine, ova firma, uz većinsko učešće Siemens AG Austrija, postaje Siemens d.o.o. Sarajevo.

Nakon toga slijede osnivanja Siemens d.o.o. Mostar i Siemens d.o.o. Banja Luka, kao regionalnih firmi, da bi sve tri skupa djelovale pod zadjedničkim imenom Siemens Bosna i Hercegovina, što predstavlja ulazak u novo razvojno razdoblje u kojem je Siemens u Bosni i Hercegovini prisutan na svim područjima elektrotehnike i elektronike - od informatike i komunikacija, energije, industrije, prometa i medicine.


Posjetite Siemens Grupaciju