ABB Group

ABB Group

ABB je globalni lider u oblasti industrijskih tehnologija sa sedištem u Cirihu u Švajcarskoj. Zapošljava 136.000 ljudi i posluje u oko 100 zemalja. Deonicama kompanije se trguje na berzama u Cirihu, Stokholmu i Njujorku.


Asea Brown Boveri je švicarsko-švedska tvrtka sa sjedištem u Cirihu, koja se bavi pretežito energetikom i automatizacijom te elektrotehnikom.

Poslovanje ABB-a se sastoji od četiri divizije koje su organizovane u odnosu na kupce i industrije kojima služe. Kompanija postoji u sadašnjoj formi od 1988. godine, dok se njena celokupna istorija proteže kroz poslednjih 125 godina.

Uspeh ABB-a je posebno potstaknut snažnim fokusom na istraživanje i razvoj.

Kompanija podržava sedam korporativnih istraživačkih centara širom sveta i kontinuirano ulaže u istraživanje i razvoj, bez obzira na tržišne uslove.

Dugoročno gledano, ovakva strategija rezultirala je brojnim inovacijama. ABB je razvio i stavio u komercijalnu upotrebu mnoge tehnologije na kojima se temelji današnje moderno društvo, od visokonaponskog jednosmernog prenosa električne energije do revolucionarnog pristupa propulziji na brodovima.

Danas je ABB grupacija najveći isporučilac industrijskih motora i pogona, te najveći snabdevač generatora za vetroelektrane, kao i najveći isporučilac opreme za električne mreže širom sveta, na svim kontinentima.

ABB u Srbiji i Bosni i Hercegovini ove godine slavi 27 godina postojanja i kao jedna od vodećih kompanija u oblasti industrijskih tehnologija pomaže kupcima u unapređenju korišćenja električne energije, povećanju industrijske produktivnosti i smanjenju negativnog uticaja na okolinu.

ABB d.o.o. sa sedištem u Beogradu nadležan je za čitav asortiman ABB-ovih proizvoda i sistema na teritoriji Republike Srbije. Takođe ima razvijenu saradnju sa lokalnim partnerima i kupcima, zadužen je za puštanje u rad, servis i održavanje ABB-ove opreme i sistema, kao i vršenje obuke korisnika.


Posjetite ABB Grupaciju